Mahkota Medical Centre Sdn Bhd
No 3, Mahkota Melaka, Jalan Merdeka, 75000 Melaka.
Hotline: +60 6285 2999