Endoscopy Package

For More Information

Terma dan Syarat

  • Untuk individu yang membuat bayaran
    sendiri sahaja.
  • Terhad kepada doktor yang mengambil
    bahagian (Dr Ang Chin 
    Wee / Dr Azali Hafiz Yafee Bin Amar / Dr Ding Choo Chang / Dr Yeo Wee Kiat / Dr T. Ruben Raj).
  • Tertakluk pada terma dan syarat lanjut

Untuk maklumat lanjut atau janji temu: + 606 285 2999 / +606-285 2866 atau Whatsapp +6010 228 8961