Garis Panduan COVID-19 berkuat kuasa 1 April 2023

 1. Ujian pra-kemasukan wad
  Ujian RTK tidak wajib untuk semua kemasukan wad dan prosedur, kerana Pengamal Perubatan Berdaftar (RMP) akan memutuskan untuk menjalankan ujian tersebut setelah menilai sejarah pesakit. Walau bagaimanapun, ujian RTK diperlukan untuk pesakit yang bergejala.
 2. Penerimaan Pesakit Selepas COVID
  Pesakit selepas COVID pada Hari ke-8 ke atas harus diuji dengan ujian RTK. Jika hasil RTK adalah negatif, pesakit akan diterima ke wad biasa manakala jika hasil RTK adalah positif, kemasukan pesakit perlu ditangguhkan sehingga tiada gejala dan ujian akan diulang sebelum kemasukan seterusnya.
 3. Penerimaan Pesakit dengan Kontak Rapat
  Pesakit dengan sejarah kontak rapat baru-baru ini, harus diuji dengan ujian RTK oleh RMP setelah menilai sejarah pesakit. Jika hasil RTK adalah negatif, pesakit akan diterima ke wad biasa manakala jika hasil RTK adalah positif, kemasukan pesakit perlu ditangguhkan sehingga tiada gejala dan ujian akan diulang sebelum penerimaan seterusnya.
 4. Ujian RTK untuk Peneman Pesakit Tanpa Gejala
  Ujian RTK tidak diperlukan untuk peneman pesakit di wad. Peneman dibenarkan memasuki atau meninggalkan wad tanpa sekatan.